Regulamin

STUDIO TATUAŻU & BODY PIERCING

art line

Art Line

Z MIŁOŚCI DO SZTUKI OD 1997r.


Regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim.
 3. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
 4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 5. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.
 6. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.
 7. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (jego wysokość ustalana jest na konsultacjach), koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
 8. Zadatek – dodatkowe zastrzeżenie umowy, służące zabezpieczeniu obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci zadatek, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości.
 9. Zadatek pobierany jest na zabezpieczenie terminu rezerwacji.
 10. Klient ma prawo do jednorazowej zmiany terminu sesji, nie później niż cztery dni robocze przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie (do 1h) lub brak powiadomienia na 4 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty. Studio również zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, oczywiście po wcześniejszej konsultacji z klientem.
 11. Studio wysyła powiadomienia SMS przed wyznaczonym terminem sesji z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wykonania tatuażu.
 12. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatnie jeśli Klient odezwie się w ciągu miesiąca od daty zrobienia. Poprawki po upływie tego czasu są płatne.
 13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb.
 14. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
 15. Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu, odpowiedzi na nurtujące klienta pytania dotyczące wykonania tatuażu.
 16. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.
 17. Studio zapewnia pełną informację o gojeniu i pielęgnacji piercingu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
 18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie występującą migrację kolczyków, komplikacje wynikające z zahaczenia kolczyka lub zaniedbania związane z pielęgnacją i higieną rany.
 19. Studio zapewnia sterylność używanych przy przekłuciu kolczyków.
 20. W przypadku laserowego usuwania tatuażu klient zobowiązany jest do wypełnienia Karty Konsultacyjnej.
 21. Studio zapewnia pełną informację o technice wykonywania zabiegu i zasadzie jego działania, oraz zapewnia sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu z przyczyn medycznych.
 22. Studio nie ponosi odpowiedzialności za prędkość procesu usuwania tatuażu w związku z uzależnieniem procesu od indywidualnych cech fizjologicznych każdego organizmu. Na tempo i skuteczność procesu ma wpływ również rodzaj użytych do wykonania tatuażu barwników oraz głębokość, na jaką zostały wprowadzone (im głębiej, tym trudniej je usunąć).
 23. Studio umożliwia przeprowadzenie bezpłatnej próby laserowej.
VOUCHER
 1. Voucher upominkowy może być realizowany wyłącznie na usługi w Studio Art Line Dominik Szymkowiak.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej jego wartości.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 4. Od momentu przekazania Vouchera Nabywcy, Art Line nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
 5. Art Line nie wystawia duplikatów Voucherów.
 6. Voucher jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu. Do tego czasu należy dokonać rezerwacji terminu.
 7. Przed wykonaniem usługi, Użytkownik przedstawia w recepcji oryginał Vouchera uprawniającego go do korzystania z określonych usług.
  Nie okazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania usługi.
 8. Gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.
 9. Przy realizacji Vouchera na określoną usługę Użytkownikowi nie przysługuje prawo zmiany.
 10. Gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
 11. W przypadku Vouchera imiennego, korzystać z niego może tylko jedna osoba.
 12. Voucher upominkowy może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę.
 13. Vouchery powyżej 600 zł można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 14. Osoba posiadająca Voucher, zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty, osobiście lub telefonicznie.
 15. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed jej terminem.
 16. W przypadku nieodwołania wizyty, kwota przeznaczona na umówiony zabieg przepada.
 17. Vouchery upominkowe nie łączą się z innymi promocjami.
 18. Podczas jednej wizyty można zrealizować tylko jeden Voucher.
 19. Promocje zamieszczane na stronie www.arttattoo.pl oraz na facebooku „ArtlineTatuaze” nie działają wstecz.
 20. Vouchery promocyjne (niezakupione) mogą być wykorzystane jednorazowo przy zabiegach o wartości ustalonej w regulaminie danej promocji.
 PROMOCJA URODZINOWA
 
 1. Promocja urodzinowa może być realizowany wyłącznie na usługi w Studio Art Line Dominik Szymkowiak.
 2. Studio ArtLine w dzień urodzin klienta wysyła życzenia urodzinowe SMS wraz z informacją o otrzymanej zniżce na jedną z usług realizowanych w studio ArtLine Tattoo.
 3. Zniżka nie podlega wymianie na gotówkę.
 4. Zniżka z tytułu promocji urodzinowej należy zrealizować na pierwszej wizycie po dacie urodzin klienta
 5. O promocji urodzinowej należy poinformować obsługę ArtLine Tattoo w dzień wykonywania usługi .
 6. Promocję urodzinową można wykorzystać tylko jeden raz na rok kalendarzowy w którym przypadają urodziny.
 7. Promocja urodzinowa obowiązuje wyłącznie na jedną usługę (jedna sesja)

Cześć! Widzę, że interesujesz się naszą ofertą!

Chciałbym Cię zachęcić do skorzystania z naszej darmowej konsultacji oraz otrzymania vouchera na -5% na nasze usługi.

Aby skorzystać z tej oferty, musisz pozostawić nam swój adres e-mail. W zamian otrzymasz unikalny kod rabatowy, który będzie obowiązywał przez 30 dni od momentu otrzymania.

Cześć! Widzę, że interesujesz się naszą ofertą!

Chciałbym Cię zachęcić do skorzystania z naszej darmowej konsultacji oraz otrzymania vouchera na -5% na nasze usługi.

Aby skorzystać z tej oferty, musisz pozostawić nam swój adres e-mail. W zamian otrzymasz unikalny kod rabatowy, który będzie obowiązywał przez 30 dni od momentu otrzymania.

Nasza konsultacja pozwoli Ci na poznanie naszych usług i odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Twoim projektem. Nasi specjaliści są gotowi służyć pomocą w każdej dziedzinie, w której działamy.

Nie czekaj, aby skorzystać z tej okazji! Wpisz swój adres e-mail poniżej, a my prześlemy Ci voucher na -5% i umówimy się na dogodny termin konsultacji.

Chciałbym Cię zachęcić do skorzystania z naszej darmowej konsultacji oraz otrzymania vouchera na -5% na nasze usługi.

Aby skorzystać z tej oferty, musisz pozostawić nam swój adres e-mail. W zamian otrzymasz unikalny kod rabatowy, który będzie obowiązywał przez 30 dni od momentu otrzymania.

Nasza konsultacja pozwoli Ci na poznanie naszych usług i odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Twoim projektem. Nasi specjaliści są gotowi służyć pomocą w każdej dziedzinie, w której działamy.

Nie czekaj, aby skorzystać z tej okazji! Wpisz swój adres e-mail poniżej, a my prześlemy Ci voucher na -5% i umówimy się na dogodny termin konsultacji.