STUDIO TATUAŻU & BODY PIERCING

art line

Art Line

Z MIŁOŚCI DO SZTUKI OD 1997r.


Regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim.
 3. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
 4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 5. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.
 6. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.
 7. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (jego wysokość ustalana jest na konsultacjach), koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
 8. Zadatek – dodatkowe zastrzeżenie umowy, służące zabezpieczeniu obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci zadatek, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości.
 9. Zadatek pobierany jest na zabezpieczenie terminu rezerwacji.
 10. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż cztery dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie (do 1h) lub brak powiadomienia na 4 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
 11. Studio wysyła powiadomienia SMS przed wyznaczonym terminem sesji z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wykonania tatuażu.
 12. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatnie, w ramach wykonania tego tatuażu.
 13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb.
 14. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
 15. Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu, odpowiedzi na nurtujące klienta pytania dotyczące wykonania tatuażu.
 16. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.
 17. Studio zapewnia pełną informację o gojeniu i pielęgnacji piercingu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
 18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie występującą migrację kolczyków, komplikacje wynikające z zahaczenia kolczyka lub zaniedbania związane z pielęgnacją i higieną rany.
 19. Studio zapewnia sterylność używanych przy przekłuciu kolczyków.
 20. W przypadku laserowego usuwania tatuażu klient zobowiązany jest do wypełnienia Karty Konsultacyjnej.
 21. Studio zapewnia pełną informację o technice wykonywania zabiegu i zasadzie jego działania, oraz zapewnia sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu z przyczyn medycznych.
 22. Studio nie ponosi odpowiedzialności za prędkość procesu usuwania tatuażu w związku z uzależnieniem procesu od indywidualnych cech fizjologicznych każdego organizmu. Na tempo i skuteczność procesu ma wpływ również rodzaj użytych do wykonania tatuażu barwników oraz głębokość, na jaką zostały wprowadzone (im głębiej, tym trudniej je usunąć).
 23. Studio umożliwia przeprowadzenie bezpłatnej próby laserowej pozwalającej określić ilość niezbędnych do usunięcia lub rozjaśnienia tatuażu sesji.