Incidur Spray

Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny, w postaci spray-u, gotowy do użycia, szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), grzyby i wirusy: HBV, HIV, Polio, Vakzinia, Adeno, Papova SV40, Rotawirusy, nie zawiera aldehydu mrówkowego, nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach, opinia PZH nr HB/622/00/01, wyrób medyczny wpisany do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych
PL/CA01 01186, PL/DR 003387