Autoklaw klasy B

Pewność sterylizacji. Linia produktów Sterilclave jest rezultatem 20 letniego doświadczenia firmy Cominox w produkcji urządzeń do sterylizacji. W dziedzinie medycyny, sterylizacja narzędzi i ich ochrona ma nadrzędne znaczenie. Jest to proces, który musi przebiegać zgodnie z najsurowszymi zasadami bezpieczeństwa i normami higieny.

Dlatego każde urządzenie firmy Cominox jest projektowane i budowane zgodnie z dyrektywą EN13060 gwarantującą osiągnięcie najwyższego poziomu sterylizacji, który nie tylko odpowiada aktualnym wymaganiom w dziedzinie medycyny, ale znacznie je przewyższa. Wysoka skuteczność sterylizacji jest zapewniona dzięki zaimplementowaniu w autoklawach Sterilclave frakcjonowanej, pulsacyjnej próżni wstępnej, kontrolowanej przez System Oceny Procesu oraz wydajne suszenie próżniowe.

Należy do najbardziej zaawansowanych sterylizatorów parowych.  Bezwzględne przestrzeganie standardów sterylizacji znacząco wpływa na jakość zabiegu, ponieważ wymaga codziennego stosowania unikatowych, kosztownych urządzeń, specjalnych środków dezynfekujących oraz ogromnej ilości wymienialnych instrumentów, niezbędnych dla zapewnienia profesjonalnego wykonania tatuażu oraz piercingu. Wszystkie narzędzia oraz materiały podlegają wielokrotnie kontrolowanemu procesowi sterylizacji w autoklawie Sterilclave 18B (Cominox) a jego skuteczność jest co miesiąc potwierdzana przez sanepid. Urządzenie to spełnia najostrzejsze polskie i europejskie normy dotyczące sterylizacji instrumentarium medycznego – To co odróżnia autoklawy klasy B od innych autoklawów, to frakcjonowana próżnia wstępna (norma EN 13060). Całkowite usunięcie  powietrza uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia sekwencji impulsów próżni i wstrzyknięć pary. Jest to najlepsza spośród aktualnie dostępnych technik, umożliwiająca sterylizacje każdego rodzaju produktu, włącznie z długimi przedmiotami wgłębionymi i dużymi wsadami porowatymi. Autoklawy innej grupy mają z tym problem. W procesie sterylizacji giną wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i ich formy przetrwalnikowe.